Η QIC EUROPE της οικογένειας Λιάγκα, στο φιλικό διακανονισμό!

Η QIC EUROPE της οικογένειας Λιάγκα, στο φιλικό διακανονισμό!

Στο μητρώο μελών του Σ.Α.Π. (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής), γνωστό ως φιλικό διακανονισμό, εισέρχεται από την από 1η Δεκεμβρίου 2018, η QIC EUROPE LTD, εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με το καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Την εταιρία εκπροσωπεί στην...

Pin It on Pinterest