Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει από την από την 1η Φεβρουαρίου τόσο τα ανώτατα όσο και τα κατώτατα όρια υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των μισθωτών. Ετσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώσουν εισφορές.

Οι αυξήσεις στις εισφορές από την εν λόγω αλλαγή στον κατώτατο μισθό θα είναι από 12 ευρώ, ενώ στις ανώτατες κλίμακες θα φτάσουν τα 130 ευρώ το μήνα. Λόγω της αύξησης ο ΕΦΚΑ θα εισπράξει για το 2019 περίπου 200 εκατ ευρώ.

Μικρότερο όφελος θα έχει ο ΕΦΚΑ από την αύξηση του μη μισθολογικού κόστους των μισθωτών εργαζομένων, καθώς και εκεί θα αυξηθούν οι προβλεπόμενες και καταβαλλόμενες μέσω ΑΠΔ εισφορές.

Έτσι για τους μισθωτούς η διαφορά που προκύπτει είναι από 20 ευρώ για όσους αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό μέχρι και 50 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους που αμείβονταν με τον υποκατώτατο μισθό. Έτσι και από τις εισφορές των μισθωτών ο ΕΦΚΑ θα έχει ένα ετήσιο όφελος της τάξης των 144 εκατ. ευρώ.

Συνολικά από την αύξηση των εισφορών τα ασφαλιστικά ταμεία θα εισπράξουν 350 εκατ. ευρώ.

Μικρές επιβαρύνσεις έως 17 ευρώ το μήνα προκύπτουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ που έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές έως 7.800 ευρώ.

Αντίστοιχες επιβαρύνσεις που φτάνουν έως και τα 18 ευρώ το μήνα προκύπτουν για τους αγρότες με καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές έως 6.000 ευρώ. Στον αντίποδα, ο συνδυασμός των νέων ποσοστιαίων ασφαλίστρων και της αύξησης του βασικού μισθού οδηγούν επιπλέον ομάδες μη μισθωτών του πρ. ΟΑΕΕ στην ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να προκύπτουν οφέλη έως 36 ευρώ το μήνα για ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα συν εισφορές 8.000 – 10.000 ευρώ

Πάνω από τα 10.000 ευρώ τα οφέλη πολλαπλασιάζονται, ωστόσο η εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ δεν είναι πλέον η κατώτατη και δεν εξαρτάται από τον μισθό.

Αντίστοιχα για τους αγρότες, το όφελος για όσους εμπίπτουν στην κατώτατη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ φτάνει έως και τα 24 ευρώ και αφορά εισοδήματα συν εισφορές 6.000 – 8.000 ευρώ. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν από φέτος και εισφορές επικούρισης και εφάπαξ «κουρεμένες» όμως στο επίπεδο του κατώτατου μισθού για όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται πως το 2019 η ελάχιστη εισφορά είναι 20% επί του κατώτατου μισθού, δηλαδή στα 130 ευρώ πλέον, ενώ το πραγματικό εισόδημα άνω των 650 ευρώ το μήνα εισφοροδοτείται με 13,33%. Επειδή, ωστόσο, η ελάχιστη εισφορά δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 130 ευρώ το μήνα, ο νέος μισθός διαμορφώνει τα ασφάλιστρα για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

 

Pin It on Pinterest

Share This