Το πλοίο ή σκάφος αναψυχής, είτε είναι μια αγαπημένη ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο σας είτε το επάγγελμά σας, αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, που χρειάζεται την ανάλογη προστασία.
Με την Ασφάλιση Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής φροντίζετε για την κάλυψη της περιουσίας σας και ταυτόχρονα εκπληρώνετε τη νομική σας υποχρέωση, αφού πολλές από τις καλύψεις που παρέχονται και αφορούν την ασφάλιση του πλοίου ή του σκάφους σας είναι υποχρεωτικές βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί με Νόμο από τη χώρα μας.
Πιο διαδεδομένη και γνωστή στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στη χώρα μας είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης τους για ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους με το σκάφος τους, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.
Για τους επαγγελματίες πλοιοκτήτες δρομολογημένων πλοίων και τουριστικών ημερόπλοιων ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης τους από απαιτήσεις των επιβατών τους που μπορεί να έχουν αιτία ή αφορμή την (i) απώλεια ζωής ή και σωματική βλάβη, καθώς και την (ii) απώλεια ή και ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω στο πλοίο.
Τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια κάλυψης και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χωρητικότητα του ασφαλιζόμενου πλοίου, αλλά και το είδος των ταξιδιών που εκτελεί.
Αντίστοιχα με τον κλάδο της Ασφάλισης Αυτοκινήτου, και στην περίπτωση των Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής, η υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη μπορεί να συμπληρωθεί με προαιρετικές καλύψεις. Με αυτές διευρύνετε και επεκτείνετε την προστασία της περιουσίας σας σε ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στο σώμα (hull) του πλοίου/σκάφους αναψυχής σας κ.ά.

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Pin It on Pinterest

Share This