Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγγελίας τεχνικών ασφάλειας κατά έναν μήνα. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (www.sepenet.gr), αναγγελίες τεχνικών ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, ορίζεται η Τρίτη 30η Απριλίου 2019.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις αναγγελίας τεχνικών ασφάλειας επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα δημιουργηθεί ειδική φόρμα ηλεκτρονικής αναγγελίας, η οποία θα ενεργοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έως τότε, οι αναγγελίες αυτού του είδους, εφόσον χρήζουν ανανέωσης, θα υποβάλλονται εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Τέλος, δεν υφίσταται, για την ώρα, υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας για τις επιχειρήσεις στις οποίες χρέη τεχνικού ασφάλειας αναλαμβάνει ο ίδιος ο εργοδότης.

Pin It on Pinterest

Share This