Ακόμη και οι οφειλέτες που έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται πως οφειλές προς ασφαλιστικά Ταμεία για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του εξωδικαστικού, εντάσσονται στην νέα ρύθμιση αυτοτελώς και χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές (τράπεζες και εφορία).

«Παράθυρο» για ένταξη ανοίγει και για τους οφειλέτες με εκκρεμείς αιτήσεις για ένταξη στον εξωδικαστικό, αρκεί να τροποποιηθούν μόνο τα σχετικά στοιχεία της οφειλής προς τα Ταμεία στην αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό.

Σε ειδική διάταξη του ν/σ αναφέρεται χαρακτηριστικά πως αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.

Συνεπώς εκτός ρύθμισης μένουν μόνο όσοι έχουν οριστικά ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εντάσσονται στις 120 δόσεις με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων δεν συνεπάγεται κατάργηση των παλαιότερων, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν για όσους δεν επιλέξουν να υπαχθούν στην νέα ρύθμιση.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός ρύθμισης βγαίνουν όσοι καθυστερήσουν να καταβάλλουν 2 δόσεις και εάν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 (δηλαδή οι τρέχουσες εισφορές).

Ειδικά για τους μη μισθωτούς, βεβαιωμένες οφειλές είναι αυτές που προκύπτουν μετά το τέλος της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών.

Η διαδικασία

Η διαδικασία υπαγωγής στην ρύθμιση είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά σε 5 «βήματα».

1. Ο οφειλέτης υποβάλλει στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτηση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση.
2. Αυτομάτως η ενεργή σήμερα ρύθμιση οδηγείται σε απώλεια από το ΚΕΑΟ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο εντάσσεται στο νέο σχήμα.
3. Αν στο ανεξόφλητο υπόλοιπο υπάρχουν χρέη από απλήρωτες εισφορές της περιόδου 2002 – 2016 και ο οφειλέτης μη μισθωτός επιθυμεί τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτές θα μπορούν να επανυπολογιστούν.
4. Αν στο ανεξόφλητο υπόλοιπο δεν εμπίπτουν οφειλές της περιόδου 2002 – 2016, ο οφειλέτης μπορεί να λάβει το «κούρεμα» των προσαυξήσεων που έχουν απομείνει στο ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά 85%.
5. Ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει το υπόλοιπο σε έως 120 δόσεις.

Αγρότες

Με το νομοσχέδιο απεγκλωβίζονται -προκειμένου να βγουν στη σύνταξη- περίπου 30.000 αγρότες, καθώς αλλάζει το όριο χρεών που τους επιτρέπει να συνταξιοδοτηθούν και από 4.000  διαμορφώνεται στις 6.000 ευρώ.

Το νέο ευνοϊκό όριο ισχύει μόνο για όσους αγρότες ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και ταυτόχρονα συμπληρώνουν τα 67 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019.