Κλείνουν δύο μήνες από την επίσημη ανακοίνωση της επιβολής προστίμων σε κατόχους αυτοκινήτων και μηχανών που ήταν ανασφάλιστα στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα κατά την οποία έγινε κεντρική διασταύρωση στοιχείων των ασφαλιστικών εταιριών με τα κυκλοφορούντα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο Taxisnet.

O αριθμός των πιθανών ανασφάλιστων κατά την παραπάνω ημερομηνία και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ ήταν 436.653, στους κατόχους των οποίων εστάλει μέσω του taxisnet ειδοποίηση να προχωρήσουν σε ασφάλιση του οχήματος, αφού καταβάλουν πρώτα ,με ηλεκτρονικό παράβολο, το αναλογούν πρόστιμο εντός δύο μηνών.

Οπότε, ουσιαστικά σήμερα έληξε και η προθεσμία που είχαν για να πληρώσουν τα πρόστιμα και να ασφαλιστούν, αφού όσοι δεν πλήρωσαν το πρόστιμο δεν μπορούσαν να ασφαλιστούν, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα των ασφαλιστικών εταιριών είχαν συνδεθεί με αυτά του υπουργείου οικονομικών και απαιτούσαν την πληρωμή του προστίμου για να γίνει η ασφάλιση.

Λογικά, εντός των επόμενων ημερών η ΑΑΔΕ θα πρέπει να ανακοινώσει και των αριθμό των κατόχων αυτών των οχημάτων που πλήρωσαν πρόστιμο ή απαλλάχθηκαν επειδή είχε γίνει λάθος ( σε ΑΦΜ ή είχε διαγραφεί το όχημα χωρίς να έχει ενημερωθεί η ηλεκτρονική βάση των συναρμόδιων υπουργείων )

Ποια θα είναι η συνέχεια για όσους δεν ασφαλίστηκαν μετά τον ελέγχο.

Για όσους έχει βεβαιωθεί πρόστιμο και δεν πληρωθεί ή διορθωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, είναι:

Μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όσους εντοπίστηκαν στον έλεγχο στις 30 Απριλίου 2018. Όμως όσοι μετά από την ημερομηνία αυτή αφήνουν ανασφάλιστα τα οχήματά τους , γιατί πιστεύουν ότι ο έλεγχος δεν θα ξαναγίνει θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω:

Η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει ότι θα διενεργεί τουλάχιστον δύο έλεγχους κάθε έτος σε τυχαία ημερομηνία και απροειδοποίητα.

Η τροχαία στους τυχαίους και τυπικούς ελέγχους ζητά πάντα ασφαλιστήριο και είναι online με τη βάση δεδομένων των ασφαλισμένων οχημάτων και επιβάλει εκτός των προστίμων άμεσα και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης κλπ.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο ανασφάλιστος επιβαρύνεται ο ίδιος με τις ζημιές υλικές και σωματικές βλάβες. Και σε αυτή την περίπτωση ο κάθε ανασφάλιστος οδηγός πρέπει να έχει έχει υπόψη του ότι το ποσό είναι 1.200.000 εκατ ευρώ για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες αντίστοιχα.

Pin It on Pinterest

Share This