Σε επιθετικότερη πολιτική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών, εγκαινιάζοντας και τις πωλήσεις NPLs, θα προχωρήσει η PQH, Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η PQH πρόκειται να προχωρήσει μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019, στην πώληση χαρτοφυλακίου ονομαστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά και από κάρτες και το πιθανότερο είναι από το 1,2 δισ. ευρώ να εξαιρεθούν δάνεια αγροτών ύψους 100 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας την τελική αξία του προς πώληση χαρτοφυλακίου στο 1,1 δισ. ευρώ. Σύμβουλοι για την πώληση του χαρτοφυλακίου έχουν αναλάβει η Morgan Stanley και η Deloitte, οι οποίες προετοιμάζουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο βήμα που σχεδιάζει η PQH αναμένεται πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς, αφού η εταιρία μελετά την πώληση, εντός του έτους, πακέτου NPLs, ύψους 6,5 – 7 δισ. ευρώ.  Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα έχει βγει προς πώληση στην ελληνική αγορά και θα περιλαμβάνει δάνεια από όλες τις κατηγορίες.

Όπως διαφαίνεται από τον σχεδιασμό αυτόν, η PQH στοχεύει σε σχεδόν ολικό ξεκαθάρισμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπό εκκαθάριση 17 ιδρυμάτων, τα οποία έχουν περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενου ύψους 9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρήσεων και λιανικής.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών, η PQH έχει δημιουργήσει για τους ιδιώτες οφειλέτες εναλλακτικές λύσεις διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνουν επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής, μείωση επιτοκίου ρύθμισης, περίοδο χάριτος με πληρωμή μόνο τόκων, περίοδο μειωμένων ισόποσων ή/και ανισόποσων δόσεων, μεταφορά κεφαλαίου στη λήξη (balloon), άτυπους διακανονισμούς και υπό όρους διαγραφή εξωλογιστικών τόκων. Επιπρόσθετα, με γνώμονα την υποστήριξη οφειλετών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως άνεργοι ή άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, η PQH προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις.

Σε επιχειρήσεις/οφειλέτες η  PQH προσφέρει δυνατότητες δυναμικών λύσεων με κριτήρια τον βαθμό συνεργασιμότητας του οφειλέτη και την αξιολόγηση ικανότητας αποπληρωμής. Ενδεικτικά προσφέρονται οι δυνατότητες εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής με διαγραφή μέρους των εξωλογιστικών τόκων και ρύθμισης της οφειλής με μέγιστο ορίζοντα αποπληρωμής 10 ετών, υπό προϋποθέσεις.

Ειδικά για τα αγροτικά δάνεια, η PQH προσφέρει προνομιακό πρόγραμμα διευθέτησης αγροτικών οφειλών των ιδιωτών αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων, το οποίο περιλαμβάνει: διαγραφή όλων των εξωλογιστικών τόκων (εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση/συμβιβασμός), δυνατότητα διαγραφής έως και 60% του λογιστικού υπολοίπου (κεφαλαίου) ανάλογα με το ύψος της οφειλής, τη δυνατότητα ρύθμισης ή ολικής εξόφλησης της οφειλής, την ύπαρξη και την αξία σχετικών εξασφαλίσεων και την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, και υπολογισμό των υπολοίπων οφειλής κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας για τα πανωτόκια (ν. 3259/2004).

Υπενθυμίζεται ότι υπό την διαχείριση της PQH βρίσκονται οι υπό ειδική εκκαθάριση: Αγροτική Τράπεζα, Αγροτική Leasing, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, TBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα, Proton Bank, Probank, Πανελλήνια Τράπεζα, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου και η Παλαιά Τράπεζα Κρήτης υπό εκκαθάριση με το ν. 2330/1995. Σημειώνεται ότι στα τέλη του περασμένου έτους, η PQH προχώρησε στον πλειστηριασμό ακινήτων συνεταιριστικών τραπεζών σε Ηλεία, Λαμία, Ρόδο, Κορινθία και Λέσβο.

Pin It on Pinterest

Share This