Τον προβληματισμό και την αναστάτωση στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
έφερε η επιστολή που κατατέθηκε σ’αυτήν, από δανειολήπτη, μέλος της σχετικά με την τάχα ” εξυπηρέτηση” τράπεζας, πληρώνοντας ασφάλιστρα περασμένων ετών ενυπόθηκου δανείου ,αλλά ουσίας την πίεση που του ασκήθηκε από το περιεχόμενο αυτής και επειδή θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες επιστολές από την ίδια τράπεζα ή άλλες, η Ένωση των Καταναλωτών,εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ενημερώνοντας τους δανειολήπτες
Επί της ουσίας της Ανακοίνωσης
Τράπεζα ,ενημερώνει καταναλωτή ,με επιστολή της (ημερ. 28/9/2018)ενταγμένο στο ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) ότι του πλήρωσε τα ασφάλιστρα για ενυπόθηκο δάνειο σε ακίνητό του (σπίτι ) του,
Συγκεκριμένα στην επιστολή της η Τράπεζα αναφέρει:
“Αγαπητέ …
Με την σύμβαση δανείου , που είχατε συνάψει με την πρώην…….. και η οποία σύμβαση όπως γνωρίζετε έχει μεταβιβαστεί στην Τράπεζα…, έχετε αναλάβει την υποχρέωση να διατηρείται ασφαλισμένο το ενυπόθηκο/προσημειωμένο από την Τράπεζα ακίνητο σας καθ΄/όλη τη διάρκεια του δανείου.Στο πλαίσιο της υποχρέωσής σας αυτής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχετε καταβάλει για το έτος /έτη 2013,2014,2015 στην ασφαλιστική εταιρεία……..η οποία είναι διάδοχος της εταιρείας …….συνολικό ποσό ασφαλίστρων ευρώ 2.132,47. Η Τράπεζα …. ως ενυπόθηκος δανειστής, και ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά της εξόφλησε τα οφειλόμενα ασφάλιστρα προκειμένου να μην ακυρωθεί ή ασφαλιστική σας σύμβαση και να διατηρεί ασφαλισμένο το ενυπόθηκο/προσημειωμένο ακίνητο.
Με την παρούσα επιστολή , σας καλούμε, να καταβάλετε στην Τράπεζα το παραπάνω ποσό έως την 29-10-2018
Σε περίπτωση που δεν εξοφλήσετε πλήρως το παραπάνω ποσό το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, θα χρεωθεί εφάπαξ στον δανειακό σας λογαριασμό.”
Όπως ενημερώθηκε η Ένωση,από τον δανειολήπτη αλλά από την ίσια την σύμβαση η διάρκεια της ασφάλισης ήταν από 2009 έως 2010 επίσης βάσει της Εγκυκλίου 462 της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) τόσο στην ασφάλιση κατοικίας όσο και στην ασφάλιση του δανείου η επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας και ασφαλιστικού συμβούλου είναι ελεύθερη, ανεξάρτητα από το ποιος χορηγεί το δάνειο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία και το συμβόλαιο να πληροί τους νόμιμους όρους .
Τέλος , η Ένωση αναφέρει “επειδή υπάρχουν σημεία στην επιστολή που δημιουργούν ερωτήματα, βρισκόμαστε σε συνεργασία με τος αρμόδιες Αρχές για τα περαιτέρω.Καταναλωτές, που θα δεχτείτε όμοιες επιστολές, επικοινωνήστε άμεσα, με την Ένωση, ή τις αρμόδιες Αρχές(1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ΄Συνήγορο του Καταναλωτή)

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Pin It on Pinterest

Share This